Geraadpleegde bronnen

Johan van de Beek en Gerrit Smienk, Ir. J.B. Van Loghem B.I. architect, 1971 Koninklijke Drukkerij en Uitgeverij, Overdruk van Plan 2, 1971.
 
Johan van de Beek, tekst achterzijde affiche tentoonstelling uit het begin jaren '70, Frans Halsmuseum Haarlem.
 
Wim de Wagt, ‘Barend Chapon, Jood en Europeaan 1884 – 1943’, 2001, Walburg Pers.
 
Wim de Wagt, ‘J.B. Van Loghem 1881 – 1940: landhuizen, stadswoonhuizen en woningbouwprojecten, Beelding van levenshouding’, 1995, Schuyt & Co.
 
Wim de Wagt, Ebenezer Howard aan het Spaarne: De Tuinstad in Haarlem 1918-1926, 1992, Monumenten Jaargang 13 nr 1, januari 1992, uitgave van Stichting Monumenten.
 
Wim de Wagt, Tuinwijk-Zuid, Verslag van het interieuronderzoek op oorspronkelijke onderdelen ten behoeve van de sector gemeentewerken. Afd. BMA / Monumentenzorg, 1992.
 
Wim de Wagt, Tuinwijk-Zuid, architectuurhistorisch onderzoek naar het exterieur van Tuinwijk-Zuid te Haarlem, Deel I, tekst, Bedrijf Openbare Werken afdeling Monumentenzorg sectie bouwhistorie, 1988.
 
‘Vondst kunstwerk in Tuinwijk-Zuid’, John Oomkes, Haarlems Dagblad 16 juni 1997.
 
Adriaan Venema, ‘Eén jubelkreet in steen’, Sociaal-economische aspecten van de Amsterdamse School, 1975. Tentoonstellings Catalogus Nederlandse Architectuur 1910-1930 Amsterdamse School, Stedelijk Museum Amsterdam 1975.
 
Ontwerpstudie ‘Binnentuinen Tuinwijk Zuid; In historisch perspectief’, 1993, Academie van Bouwkunst te Amsterdam in samenwerking met buro West 8 Landscape architects te Rotterdam.
 
Hans Fuchs, ‘Teruggebrachte eenheid verrijkt Van Loghems jonge monument’, 1991, Renovatie & Onderhoud.