Woningbouw-Vereeniging Tuinwijk

Op 9 juli 1918 wordt de Woningbouw-Vereeniging "Tuinwijk" in Heemstede opgericht. De oprichting en ontwikkeling van Tuinwijk heeft zich in Heemstede afgespeeld omdat  Tuinwijk tot de annexatie van 1927 samen met het zuidelijke deel van de Haarlemmer Hout tot de gemeente Heemstede behoorde.
 
Oprichter en eerste voorzitter van de vereniging was de jurist Barend Chapon (1884-1943), Haarlemse Opperrabbijn van de Joodse Gemeente en gemeenteraadslid voor de SDAP in Heemstede.
Hier vind je meer informatie over Barend Chapon.
 
Woningnood onder de middenklasse
Het doel van de vereniging Tuinwijk is "de woningnood in Heemstede en Haarlem onder vertegenwoordigers van de maatschappelijke middenklasse te lenigen, waaronder begrepen moeten worden: leraren, advocaten, artsen, kantooremployees, ambtenaren, ingenieurs en dergelijke".
 
Hygiënisch ingerichte woningen
Na de Eerste Wereldoorlog heerste in Nederland onder de middenstand een groot woningtekort, terwijl in die periode in Heemstede en Haarlem sprake was van een flinke groei van de bevolking.
"De vereeniging beoogt hygiënisch ingerichte woningen te stichten, ten einde deze bij voorkeur aan haar leden te verhuren en andere handelingen te verrichten die bevorderlijk kunnen zijn aan het bij uitsluiting gestelde doel".
 
Tuinwijk wordt werkelijkheid
Ruim een maand na de oprichting in juli 1918 hebben zich al 45 nieuwe leden opgegeven en anderhalf jaar later gaat de realisatie van Tuinwijk werkelijkheid worden. Op 31 december 1919 krijgt de vereniging van het rijk de toezegging voor een financiële ondersteuning voor de bouw van 2 van de 4 geplande woonblokken in het Haarlemmerhoutpark; bij elkaar 86 huizen.
 
Bewijs van lidmaatschap
"Bij toetreding wordt aan elk lid een boekje uitgereikt, door een lid van het bestuur en door een commissaris geteekend, en bevattend een bewijs van lidmaatschap, een exemplaar der statuten en een aandeelbewijs, waarop de bijstortingen kunnen aangeteekend worden."
 
Hier vind je een pdf van de Statuten, het Huishoudelijk reglement én het Aandeel van de Woningbouw-Vereeniging "Tuinwijk".
Ieder lid van de Vereeniging "Tuinwijk" moet houder zijn van een aandeel, groot f 100. Geen lid kan meer dan één aandeel hebben.