Chronologie

1899
Aankoop van het buiten Oosterhout en het Zuiderhoutpark door de Amsterdamse zakenman R.A.M. Grippeling.
Oprichting N.V. Haarlemmerhoutpark door R.A.M. Grippeling ten behoeve van de exploitatie van het buiten Oosterhout en het Zuiderhoutpark.
 
1900 De Haarlemse landschapsarchitect L.A. Springer krijgt opdracht van de N.V. Haarlemmerhoutpark tot het opstellen van een verkavelingplan voor het buiten Oosterhout en het Zuiderhoutpark.
 
1918 Oprichting Woningbouwvereniging Tuinwijk.
 
1919 Toekenning van een rijksbijdrage aan de Gemeente Heemstede ten behoeve van het realiseren van Tuinwijk-Zuid. Toekenning van een gemeentelijke bijdrage aan de Woningbouwvereniging Tuinwijk ten behoeve van de realisatie van Tuinwijk-Zuid.
 
1920 J.B. van Loghem krijgt opdracht van de Woningbouwvereniging Tuinwijk tot het opstellen van een ontwerp voor een complex middenstandswoningen.
Aanvraag bouwvergunning voor 86 middenstandswoningen te realiseren in Tuinwijk-Zuid
 
1920-22 Bouw Tuinwijk-Zuid door de Haarlemse Bouwvakassociatie in opdracht van de Woningbouwvereniging Tuinwijk. 
1923 De Gemeente Heemstede ontwikkelt plannen om de binnentuinen van Tuinwijk-Zuid te verkavelen.
 
1924 De Woningbouwvereniging Tuinwijk ontwikkelt het plan de binnentuinen van Tuinwijk-Zuid af te staan aan de Gemeente Heemstede.
 
1925 Eerste grootschalig onderhoud aan de 86 woningen van Tuinwijk-Zuid, gericht op geconstateerde vochtoverlast.
 
1926 J.B. van Loghem vertrekt naar Siberië om mee te werken aan het ontwerpen van de stad Kemerovo.
 
1927 Annexatie van een deel van de gemeente Heemstede bij de gemeente Haarlem, waaronder ook Tuinwijk-Zuid.
 
1927 J.B. van Loghem vestigt zich in Rotterdam en sluit zich aan bij de architectengroep 'de Opbouw' (opgericht in 1920) en 'de 8' (opgericht 1927).
 
1932 J.B. van Loghem publiceert zijn boek 'Bouwen, bauen, bâtir, building' 
 
1962 Besluit van de Gemeente Haarlem tot algehele sloop van Tuinwijk-Zuid.
De Haarlemse architect J.P. Kloos krijgt opdracht van de Gemeente Haarlem tot het opstellen van een renovatie-en nieuwbouwplan voor Tuinwijk-Zuid.
 
1965 De plannen van J.P. Kloos worden te duur bevonden.
De Gemeente Haarlem besluit tot een noodherstelplan voor de 86 woningen van Tuinwijk-Zuid.
 
1970-72 Uitvoering noodherstelplan voor Tuinwijk-Zuid in opdracht van de Gemeente Haarlem.
 
1977 Oprichting Werkgroep Tuinwijk-Zuid door de Gemeente Haarlem, hierin nemen zitting J.P. Kloos, vertegenwoordigers van de bewoners en van de diverse gemeentelijke diensten.
Tuinwijk-Zuid wordt als complex op de voorlopige lijst van monumenten geplaatst.
 
1978 Tuinwijk-Zuid wordt als complex op de lijst van Rijksmonumenten geplaatst.
 
1989 Koninklijk Ingenieurs- en Architectenbureau Haskoning te Nijmegen krijgt opdracht van het Gemeentelijk Woningbedrijf van de Gemeente Haarlem tot het opstellen van een grootonderhoud- en renovatieplan voor de 86 woningen van Tuinwijk-Zuid.
 
1990-92 Uitvoering grootonderhoud en renovatie van de 86 woningen van Tuinwijk-Zuid door Intervam Noordwest te Amsterdam in opdracht van het Gemeentelijk Woningbedrijf van de Gemeente Haarlem.
 
1991 Privatisering van het Gemeentelijk Woningbedrijf van de Gemeente Haarlem, oprichting van Woningbouwvereniging 't Sant.
 
1992 Besluit van de Gemeente Haarlem tot verkoop van de woningen van Tuinwijk-Zuid aan particulieren.
Oprichting van de 'Vereniging tot Instandhouding van het complex Tuinwijk-Zuid'.
 
1993 De eerste particuliere eigenaren betrekken de woningen.
 
1995 Grootonderhoud van de binnentuinen.
 
2002 Plaatsing van nieuw vervaardigde tuinhekjes naar oorspronkelijk model. 

2010 Design en bouw geheel nieuwe website.